Tele og data

Tele og data – spredenett

Ing. Hans Becker AS innehar autorisasjon på Ekomnett ENA.

Svakstrømsanlegg er generelt et område under stadig utvikling, og vi i Ing. Hans Becker AS holder oss oppdatert ved nært samarbeid med grossist og leverandører.

Spredenett

Spredenett hører til den passive delen av et nettverk innen tele- og data. Spredenett omfatter komponenter som optiske kabler, kobberkabler, kontakter (connectors), plugger, patchepaneler etc. For å oppnå et stabilt spredenett er det viktig at nettverkskomponentene “spiller sammen”. I tillegg er det viktig at selve installasjonen av et spredenett utføres etter strengt definerte standarder.

For mer informasjon om spredenett kontakt Ing. Hans Becker AS på tlf: 22 90 11 30.

Ing. Hans Becker AS utfører komplette spredenett for tele og data med patchepanel etc. Spredenett utført som Cat. 5-7 leveres med testrapport.