Nyanlegg

Nyanlegg og smarthusløsninger

Ing. Hans Becker AS har lang erfaring innen nyanlegg, både i privatmarkedet, bedriftsmarkedet og offentlige institusjoner.

De elektriske installasjonene hører definitivt til de funksjonene som har krav på stor oppmerksomhet ved planlegging.

Å planlegge en komfortabel, sikker og økonomisk el.bruk er en viktig del av planleggingen, og et installasjonsfirma bør derfor kontaktes tidlig i prosjekteringen. Dette spesielt med tanke på prov/byggestrøm, jordingsanlegg, inntakskabel/punkt for sterkstrøm og svakstrøm, varme/oppvarmingsløsninger, og ikke minst gode og korrekte valg av løsninger og utstyr.

Smarthus og Smarthusløsninger

Vurderer du smarthusløsninger i din nye bolig eller ditt nye bygg, er det viktig å kontakte en fagmann så tidlig som mulig i planleggingen. Et Smarthus gjør det enklere å kontrollere lys, varme, elektrisitet, portsystemer, ventilasjon etc. Det er derfor Smarthus bidrar til energisparing, økt sikkerhet og bedre innemiljø. Trykk her for vår egen side om Smarthus og Smarthusløsninger.

Ta gjerne kontakt for ytterligere informasjon, tilbud eller bestilling av nyanlegg, Smarthus og Smarthusløsninger.