Internkontroll

Virksomheter som omfattes av «forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter» av 01.01.92 (internkontrollforskriften) skal ha rutiner for å ivareta dette ansvaret som skal inngå i vedkommendes internkontroll.

I den forbindelse kan Ing Hans Becker AS tilby sin kompetanse og sine tjenester for å hjelpe deg og din bedrift med internkontroll, drift og vedlikehold på det elektriske anlegget i tillegg til brannalarmanlegg og nødlysanlegg.

Avtale om årlig kontroll av elektrisk anlegg kan blant annet bestå av:

  • Sikkerhetsopplæring for driftspersonell
  • Visuell og måleteknisk kontroll av el.anlegg
  • Termografering
  • Kontroll av nødlys
  • Kontroll av brannalarmanlegg
  • Skriftlig rapport med forslag til tiltak og prioriteringsgrad