Text

El.sjekk

Text

Takst/el.sjekk/el.kontroll


Fra loven

§ 9.Ansvar - Hvem forskriften retter seg mot
Eier og bruker av anlegg som omfattes av denne forskrift skal sørge for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold slik at anlegg til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene i kapittel V. Ved bruk og tilkobling av elektrisk utstyr til anlegg skal det vises aktsomhet slik at det ikke oppstår fare for liv eller eiendom.


El. sjekk/el.kontroll

 • Hensikten med en elkontroll er:
 • Sjekke om det elektriske anlegget er sikkert å bruke.
 • Sikre at den elektriske installasjonen ikke er farlig for mennesker og husdyr.
 • Avdekke eventuell berøringsfare eller brannfare.

Kontrollere installasjonen uten noen form for demontering, men med relevante prøver og målinger


Du får informasjon om den elektriske installasjonen, om elsikkerhet, hva du selv kan gjøre og om hva ditt ansvar i forbindelse med det elektriske installasjonen er.


Eltakst


En tilstandsrapport som gir en fyldig og objektiv vurdering av de elektrotekniske installasjonene i boligen/næringsbygget.

 • Du får vite hva det vil koste å utbedre eventuelle feil og mangler.
 • Som sikkerhetskontroll bør en eltakst gjennomføres en gang hvert femte år.
 • Ved skade gir en eltakst en vurdering av skadens omfang og antatt kostnad for utbedring.
 • Ved modernisering, utbygging og rehabilitering vil en eltakst kunne være til hjelp i planleggingsarbeidet, ved blant annet prisinnhenting og vurdering av pristilbud
 • Kun Nemko-godkjent eltakstmenn sikrer deg en nøytral og riktig vurdering.
  En eltakst gir kjøper og selger trygghet i forbindelse med eierskifte.
 • En eltakst vil også gi rabatt på forsikringen. Men vel så viktig, er den trygghet du selv skal ha i din bolig.
Image
Text

Ta gjerne kontakt for ytterligere informasjon, tilbud eller bestilling:

Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon