Kontakt

Ing. Hans Becker AS
Besøksadresse:
Pottemakerveien 6B
0954 Oslo

post@hans-becker.no

Tlf. 22901130
Fax. 22901139

Postadresse:
Postboks 17
Kalbakken
0901 OSLO

Org.nr.812013742

Sidekolonne